Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1717776

 

Misja zbawcza Kościoła dotyczy tak wieczności człowieka, jak i pełni jego rozwoju doczesnego. Nadużywanie alkoholu uniemożliwia taki rozwój człowieka na ziemi oraz życie w miłości, prawdzie i wolności. Z tego względu staje się poważną przeszkodą na drodze do zbawienia.

W Polsce istnieje wiele dramatycznych problemów osobistych, rodzinnych i społecznych, będących konsekwencją nadużywania alkoholu.

Kościół w Polsce, świadom zagrożeń wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, podejmował i podejmuje działania duszpasterskie w celu rozwijania i ugruntowania cnoty trzeźwości w Narodzie oraz w celu niesienia pomocy tym, którzy są zagrożeni lub cierpią na skutek problemów alkoholowych.

Każdy człowiek ma moralny - wynikający z prawa Bożego i naturalnego - obowiązek życia w trzeźwości. Istotą cnoty trzeźwości - zawartej w kardynalnej cnocie umiarkowania - jest odpowiedzialna postawa wobec napojów alkoholowych, wyrażająca się w korzystaniu z nich zgodnie z rozumem i wiarą (KKK 1804).

W odniesieniu do dzieci i młodzieży cnota trzeźwości oznacza całkowitą abstynencję.

W odniesieniu do dorosłych oznacza abstynencję lub spożywanie alkoholu w niewielkich ilościach.

Przeciwne cnoty trzeźwości jest każde nadużycie alkoholu. Jego konsekwencją staje się najczęściej alkoholizm, czyli chorobliwe uzależnienie od alkoholu.


 

Apostolstwo Trzeźwości w Świeciu

Spotkania Grup AA

poniedziałek - godz. 17.00 Grupa AA na oddziale XVI Szpitala Psychiatrycznego.

wtorek - godz. 17.00 Grupa Geneza (meeting otwarty dla wszystkich w pierwszy wtorek miesiąca).

środa - godz. 17.00 Grupa Przystań – przy kościele św. A. Boboli (meeting otwarty w ostatnią środę miesiąca), o 17.00 Grupa Wsparcia dla Współuzależnionych – MAGDA w par. św. Józefa – jadłodajnia (tel. 507966424).

piątek - godz. 17.00 Grupa Pierwszy Krok (meeting otwarty w ostatni piątek miesiąca).

sobota - godz. 13.00 spotkanie z kapelanem szpitala na oddz. XVI – oddziale uzależnień w szpitalu.

Organizujemy pielgrzymki:

  • Pielgrzymka Trzeźwościowa w Częstochowie (czerwiec),
  • Pielgrzymka AA w ostatnią sobotę lipca w Licheniu,

     

W kaplicy Szpitala Psychiatrycznego, która znajduje się w Zespole Szkół Katolickich odprawiana jest w niedzielę i święta o godzinie 11.00.