Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1717793

WSPÓLNOTA SIÓSTR MIŁOSIERDZIA W ŚWIECIU

Na terenie naszej parafii znajduje się wspólnota Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (Szarytek).

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo zostało założone we Francji w 1633 r. przez św. Wincentego a Paulo (1581-1660) i św. Ludwikę de Marillac (1591-1660). W 1652 r. Założyciele przekonani, że miłość Chrystusa, która powinna naglić Zgromadzenie, nie ma granic, wysłali pierwszą grupę Sióstr do Polski. Posługa Sióstr Miłosierdzia w Polsce trwa nieprzerwanie do dziś. Siostry Miłosierdzia, wierne zobowiązaniom chrztu i w odpowiedzi na Boże wezwanie, oddają się całkowicie Bogu, w życiu wspólnym na służbę Chrystusowi w Ubogich, ich braciach i siostrach. Specjalnym ślubem zobowiązują się służyć Ubogim co do ciała i co do duszy.

 

Pieczęć Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia przedstawia płonące serce, na tle którego widnieje postać Jezusa ukrzyżowanego. Wokół napis będący hasłem Zgromadzenia:

Miłość Jezusa ukrzyżowanego przynagla nas”. Miłość Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, która ożywia i rozpala serce Siostry Miłosierdzia, przynagla ją, by spieszyła służyć wszelkiej ludzkiej niedoli.

Więcej informacji na stronie: http://szarytki.chelmnosm.pl

Adres Domu Prowincjalnego:

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Prowincja Chełmińsko-Poznańska

ul. Dominikańska 40

86-200 CHEŁMNO

tel. 56 691 22 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres Domu na terenie parafii:

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

ul. Wojska Polskiego 128

86 – 100 Świecie

tel. 52 331 26 96, 52 331 18 84

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dom Sióstr Miłosierdzia w Świeciu - historia i działalność

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przybyły do Świecia 6 listopada 1922 r. Fundatorem domu był pan Jan Mączkowski, który wraz małżonką, ofiarował swój majątek na dobry cel, przekazując dom z ogrodem przy ul. Średniej 10 Siostrom Miłosierdzia. Drugi dom przy ul. Podgórnej 6 zwany „Gregorianum” również był ofiarowany przez tego samego fundatora jako konwikt dla uczących się chłopców. Miał być pomnikiem po ich synu Grzegorzu, poległym w pierwszej wojnie światowej.    
W ofiarowanych domach Siostry urządziły sierociniec dla dzieci oraz dom opieki (przytułek) dla staruszków.   7 marca 1923 r. fundacja ta została zatwierdzona przez Ministerstwo.
Siostry z oddaniem starały się służyć osobom starszym i dzieciom, dbając także o ich religijne wychowanie. Odwiedzały także ubogich w ich domach, a z czasem podejmowały nowe posługi. I tak w 1926 r. otwarto ochronkę (przedszkole), w 1931 r. tzw. szwalnię, gdzie dziewczęta uczyły się szycia, a szczególnie haftu. Od 1936 r. Siostry opiekowały się kościołem parafialnym.
W czasie okupacji Siostry Miłosierdzia musiały opuścić dom. Dzieci umieszczono wówczas wśród rodzin w mieście. Staruszkowie zostali wywiezieni przez Niemców do innego Zakładu. Dom przeznaczono częściowo na kasyno miejskie, częściowo na mieszkania prywatne. W Świeciu jednak pozostały cztery Siostry Miłosierdzia. Zamieszkały w małym domku przy kościele parafialnym i zajmowały się obsługą kościoła. W 1945 r. Siostry powróciły na placówkę przy ul. Średniej 10 i wznowiły swą posługę.
Przemiany społeczne i polityczne, jakie przeżywał nasz kraj po II wojnie światowej, mocno odbiły się na posłudze Sióstr. W 1948 r. zamknięto ochronkę. Rok wcześniej, w 1947 r. władze państwowe zlikwidowały Dom Dziecka. W jego miejsce powstał Dom Małego Dziecka, w którym Siostry opiekowały się dziećmi niepełnosprawnymi. Zakład ten funkcjonował do 1975 r.
W 1947 r. na nowo otwarto Dom Opieki dla Dorosłych. Posługa dla osób starszych i chorych jest kontynuowana do dziś. Dom Opieki na przestrzeni lat przyjmował różne nazwy: od 1961 r. - Dom Pomocy Społecznej „Caritas”, od 1990 r. - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych, a od 2001 r. funkcjonuje jako Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.
W 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o pomocy społecznej, która w sposób szczegółowy określiła wymogi, jakie obecnie muszą spełniać domy pomocy społecznej. Ponieważ niemożliwym okazało się osiągnięcie wymaganych standardów mieszkaniowych w domu przy ul. Średniej i Podgórnej, Zgromadzenie zakupiło jeden z budynków należący do kompleksu szpitalnego. Po przystosowaniu obiektu do potrzeb Domu Pomocy Społecznej, dnia 1 października 2007 r. placówka została przeniesiona z posesji przy ul. Średniej 10 do domu przy ul. Wojska Polskiego 128.( www.dps-swiecie.org.pl )
 

 

 

Obecnie Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Mieszka w nim 37 osób - kobiet i mężczyzn. Przy współpracy z osobami świeckimi służą im cztery Siostry Miłosierdzia. W Domu znajduje się Kaplica pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Każdego dnia sprawowana jest w niej Msza święta. Kaplica dostępna jest także dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, Pracowników, Wolontariuszy i wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w Eucharystii.