Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
596128

Mędrcy ze Wschodu

Niedziela Objawienia Pańskiego

„Chodźmy na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja!” – wołał Jerzy Stuhr w polskiej komedii wszech czasów Seksmisja. Co prawda nie o biblijny Wschód chodziło bohaterowi filmu, ale zarówno w wypadku filmu, jak i w Ewangelii wschód to kierunek świata szczególny. Dla mieszkańców Palestyny w czasach biblijnych wręcz symboliczny. Wschód to symbol mądrości. To miejsce, gdzie ciemności rozprasza światło.

                Ze Wschodu do Betlejem przybywają tajemniczy podróżnicy. Mędrcy, dla których sensem życia było badanie świata i poszukiwanie mądrości, odnajdują w nowo narodzonym dziecku to, czego szukali. To bardzo wymowny obraz. Ludzkie poszukiwanie mądrości znajduje swoje spełnienie w niemowlęciu. Wiele myśli się nasuwa, gdy się nad tym chwilę zastanowić.

Po pierwsze, mądrość potrafi dostrzec cudowność w zwykłych sprawach życia. Jak piękną i wspaniałą rzeczą są narodziny człowieka! Nie tylko Mesjasza, ale każdego, który przychodzi na świat. Chciałoby się powiedzieć, że każde nowo narodzone dziecko zasługuje na to, aby odwiedzili je tajemniczy wysłannicy z egzotycznej krainy.

Po drugie, św. Justyn męczennik, o którym mówiono, że głosił Ewangelię w płaszczu filozofa, patrzył na filozoficzne poszukiwania jako na odkrywanie Logosu, który przyjął ludzką naturę. Syn Boży, odwieczne Słowo Ojca, jest tą mądrością, której poszukuje filozofia. Ludzka mądrość której poszukuje filozofia. Ludzka mądrość i nauka Ewangelii to nie dwie rzeczy wzajemnie do siebie nieprzystające. Przeciwnie, kto szczerze szuka mądrości, znajdzie drogę do Boga. Z drugiej strony nauka Ewangelii nie jest jakąś arbitralną doktryną, którą z góry ktoś chce nam narzucić. Jest najwyższą mądrością na temat ludzkiego życia i przeznaczenia.

                I na koniec, mędrcy złożyli Jezusowi dary: mirrę, kadzidło i złoto. Nie są to dary przypadkowe. Mędrcy potrafili rozpoznać Mesjasza i wyrazili to nie słowami, ale symbolicznymi darami. Mirra używana przy balsamowaniu zwłok przypomina o przemijaniu i śmierci. Jest symbolem człowieczeństwa Jezusa. Kadzidło stosowane w kulcie religijnym symbolizuje bóstwo i zapowiada zmartwychwstanie Chrystusa. Złoto to kruszec symbolizujący władzę królewską. Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zbawił człowieka i pragnie królować w sercach ludzi.

Grzegorz Chrzanowski OP