Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1450840

SKUPMY NASZE SPOJRZENIE NA JEZUSIE

Był rok 589 BC kiedy wojska babilońskie otoczyły Jerozolimę. Książęta i kapłani zagrzewali żołnierzy do walki, będąc przekonani, że tak jak za czasów proroka Izajasza, Bóg znów w cudowny sposób uratuje miasto (zob. Księga Izajasza 36-37). Jeden Jeremiasz odbierał odwagę walczącym głosząc, że wszystko już przegrane, gdyż Bóg ostatecznie zawyrokował o losie miasta (Jr 38, 2-3). Tylko poddanie się pod jarzmo króla babilońskiego mogło uratować miasta i ludzi (Jr 27, 12.17). Nic dziwnego więc, że został wrzucony do cysterny z błotem. Jego słowa graniczyły ze zdradą.

Czytaj więcej: XX Niedziela Zwykła 14.08.2022 r.

Niewłaściwa miłość dóbr

Na drodze do pełnego zjednoczenia człowieka z Chrystusem może pojawić się wiele przeszkód. Jedną z nich może być brak cnoty ubóstwa, który przejawia się chciwością, złym gospodarowaniem nagromadzonych dóbr, przywiązanie do bogactw tego świata (por. Łk 12,15). Naukę na ten temat osnuł wokół prośby kogoś z tłumu o interwencję u jego brata, by ten zechciał podzielić się spadkiem (por. Łk 12,13). Skąd pomysł, aby Jezusa uczynić sędzią czy rozjemcą w sprawach rodzinnych, tym bardziej spadkowych? Prawo sukcesji w Izraelu było dobrze skonkretyzowane, jednak w sprawach wątpliwych zwracano się do rabinów, by ci, jako arbitrzy, byli rzecznikami sprawiedliwości. Być może człowiek zwracający się do Chrystusa czuł się pokrzywdzony, a Jego osobę traktował za biegłego znawcę prawa, jeśli nie nawet ustawodawcę.

Czytaj więcej: XVIII Niedziela Zwykła 31.07.2022 r.

Bóg daje tylko z miłości

Znów przyglądamy się rozmodlonemu Jezusowi. Zazwyczaj modlił się na osobności. Tym razem jakby pośród ludzi, skoro gdy tylko modlitwę zakończył, wszedł w dialog z uczniami (por. Łk 11,1). Cuda, głoszenie Ewangelii. To wymaga czasu i sił. A jednak On, Jezus Chrystus – Bóg, umiał zagwarantować sobie przywilej czasu na modlitwę. Kto się coraz mniej modli, ten ma coraz słabsze więzi z Bogiem.

Czytaj więcej: XVII Niedziela Zwykła 24.07.2022 r.

Stać się bliźnim

I my moglibyśmy trafnie odpowiedzieć uczonemu w Prawie, co należy czynić, aby życie wieczne osiągnąć (por. Łk 10,25). Żadnych wątpliwości nie mamy, iż realizacja przykazania miłości Boga i bliźniego jest warunkiem szczęśliwości wiecznej. Uczony w Prawie (ale czy tylko on?) miał jednak jeszcze jedną wątpliwość. Dotyczyła ona zdefiniowania słowa: bliźni.

Jezus – doskonały pedagog – nie podaje bezpośredniej definicji. Określa ją w sposób opisowy poprzez przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Szczegóły owej przypowieści doskonale pozwalają na to, by sformułować pojęcie osoby, ukrytej pod określeniem „bliźni”.

Czytaj więcej: XV Niedziela Zwykła 10.07.2022 r.