Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1047479

Paruzja wielka i mała.

A niby Adwent jest takim radosnym czasem! Człowiek już u samego początku Adwentu dostaje jakby obuchem w głowę. Chciałoby się mile i przyjemnie wyczekiwać świąt Bożego Narodzenia, a liturgia wręcz z niemałym zgrzytem przytacza fragment mowy eschatologicznej Chrystusa.

Czytaj więcej: I Niedziela Adwentu 29.11.2020

Podążajmy za Dobrym Pasterzem i Królem

Epoka królów zapewne już przeminęła. Niewielu jest dzisiaj królów. Mówiąc: „król”, myślimy o nim na ogół w kategoriach politycznych; ewentualnie społecznych czy militarnych. Innym – bez wątpienia – królem jest Jezus Chrystus. Nazywamy Go królem, lecz jego królestwa nie da się pojąć w kategoriach kraju, narodu.

Czytaj więcej: Niedziela Chrystusa Króla 22.11.2020

ŚWIĘTOŚĆ JEST ZADANIEM KAŻDEGO CZŁOWIEKA

W dzisiejszą uroczystość Wszystkich Świętych nasze serce pokonuje granice czasu i przestrzeni i staje się wielkie jak niebo. W początkowym okresie chrześcijaństwa członkowie Kościoła byli nazywani także «świętymi». W Pierwszym Liście do Koryntian na przykład św. Paweł zwraca się «do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa» (1 Kor 1, 2). W istocie, chrześcijanin już jest świętym, chrzest jednoczy go bowiem z Jezusem i Jego paschalną tajemnicą, a jednocześnie musi się nim stawać, coraz bardziej upodabniając się wewnętrznie do Niego.

Czytaj więcej: Wszystkich Świętych 1.11.2020

Odkryć Boga w duszy brata

Musiało to być wydarzenie bardzo doniosłej wagi. Dwa zwalczające się i konkurujące ze sobą stronnictwa religijno-polityczne – faryzeusze i saduceusze – stają jak jeden mąż przed Chrystusem, by rozwiązał ich dylemat, nawet spór (por. Mt 22,34). Na pewno liczyli, że Jezus konkretnie opowie się po jednej czy drugiej stronie, albowiem podczas swojego publicznego nauczania krytykował, albo innym razem, potwierdzał poglądy jednej czy drugiej strony.

Czytaj więcej: XXX niedziela zwykła 25.10.2020