Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
791561

Pozwólmy Bogu dojść do słowa

Wbrew logice wieczności chciałoby się powiedzieć, że zakończył się czas. I dzieje się owszem tak, ale tylko w perspektywie dopełnienia konkretnego przedziału czasu. Przed kilkoma dniami dopełnił się rok kalendarzowy, pokrywający się z rokiem astronomicznym. Więc dzisiaj – dziękczynienie za dar minionego czasu i rozliczenie z efektów jego wykorzystania.

Czytaj więcej: II Niedziela Bożego Narodzenia - 5.01.2020 r

Plan Kolęd 2019 - 2020

Piątek 27.12.2019 r. (od 16.00)

Duży Rynek, ul. 10 lutego

Sobota 28.12.2019 r.

(od 10.00) Morsk, ul. Jesionowa

(od 15.00) ul. Wojska Polskiego 165, 171, ul. Laskowicka, ul. Petelskiego

Niedziela 29.12.2019 r. (od 14.00)

ul. Mestwina, ul. Średnia, ul. Batorego

Poniedziałek 30.12.2019 r. (od 16.00)

ul. Klasztorna

Czytaj więcej: IV niedziela adwentu - 22.12.2019 r

Zapytajmy o naszą wiarę

„Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie” (Jk 5,10). Ten głos z kart Nowego Testamentu jest niezwykle donośny i zobowiązujący, pomimo iż niektórzy pragnęliby postacie starotestamentalnych proroków zamknąć w mroku historii. Tak jednak nie da się uczynić, co więcej tego nie wolno robić. Albowiem każdy czas ma swoich proroków, którzy stają na straży wiary, a zarazem są jej krzewicielami. Jak czasy proroków Starego Testamentu wydają się, przynajmniej w zewnętrznym oglądzie, mało przychylnymi dla ich działalności, tak i nasza współczesność od takiej oceny niewiele – o ile w ogóle – odbiega. Każdy czas potrzebuje proroków. Im mniej jest im przychylny, tym bardziej są jemu konieczni. Prorok to świadek wiary, nie zamykanej tylko w przestrzeni prywatnej, lecz przekazywanej, bo tylko wtedy może ona się umacniać. Być prorokiem to przywilej i zobowiązanie każdego ochrzczonego.

Czytaj więcej: III niedziela adwentu - 15.12.2019 r