Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1047478

Odpust Porcjunkuli

 

U stóp Asyżu wznosi się bazylika Matki Bożej Anielskiej, wybudowana w XVI wieku. W samym centrum tej renesansowej świątyni znajduje się skromny kościółek benedyktyński z IX wieku, zwany Porcjunkulą. Pierwotny tytuł tego kościoła brzmiał - Najświętszej Maryi Panny z Doliny Jozafata. Według bowiem podania kapliczkę mieli ufundować pielgrzymi wracający z Ziemi Świętej. Mieli oni przywieźć grudkę ziemi z grobu Matki Bożej, który sytuowano w Dolinie Jozafata w Jerozolimie. Nazwę Matki Bożej Anielskiej prawdopodobnie nadał świątyni św. Franciszek z Asyżu.

Czytaj więcej: XVIII niedziela - MB Anielskiej 2.08.2020

Odkryć skarb królestwa Bożego

Jezusowego nauczania w przypowieściach ciąg dalszy. Tym razem przychodzi nam pochylić nad przypowieściami o skarbie, o perle i o sieci.

Skarb. Jego definicja jest bardzo względna i oznacza coś bardzo cennego, wartościowego, dla czego człowiek umie oddać wiele. Człowiek odkrywa skarb w roli i aby stać się jego szczęśliwym posiadaczem wyzbywa się wszystkiego, aby móc zakupić rolę, w której skarb był ukryty (por. Mt 13,44).

Czytaj więcej: XVII niedziela zwykła 26.07.2020

Abyśmy szli i owoc przynosili

Dzieci, przyglądając się rolnikowi dokonującemu zasiewów jeszcze według starych metod (zasiew ręczny), niejednokrotnie go naśladowały. On siał ziarno, one zaś markowały tę czynność rozsiewając wokół siebie drobne kamienie czy piasek. Jakże różny ów zasiew. Rolnik sieje życie, albowiem ziarno jest żyjącym zarodkiem, z którego z wielką energią wyrośnie zielony pęd. Zaś piasek czy kamienie nie dają życia; one w pewnym sensie symbolizują martwotę.

Czytaj więcej: XVI niedziela zwykła 19.07.2020

Zaproszenie do słuchania Słowa Bożego

Wydawać by się mogło, że mówić w sposób obrazowy, nawiązując do realiów życia, byłoby jak najbardziej komfortowo dla obu stron, a przede wszystkim dla słuchacza. Stąd może dziwić pytanie uczniów skierowane do Jezusa, może nawet jako jakiś delikatny zarzut: „Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?” (Mt 13,10). Przypowieści na pewno nie były formą mowy bezpośredniej, nie był to również prosty styl przemawiania.

Czytaj więcej: XV niedziela zwykła 12.07.2020

Otwórzmy szeroko oczy serca

Można coś przyjmować z naiwnością. Można także nad tą samą rzeczywistością dywagować, roztrząsając wszelkie za i przeciw, a także różne obiektywne i subiektywne uwarunkowania odbioru informacji. Jest jeszcze inne pojmowanie: prostota wiary, która pozwala być uczestnikiem Bożego Objawienia.

Czytaj więcej: XIV niedziela zwykła 5.07.2020