Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
527846

Czystość sumienia znakiem miłości do Boga

 

         „Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie (1 P 3,15-16). Oto przesłanie św. Piotra. Człowieka, który u boku Chrystusa szlifował swoje wnętrze. Trudna, nawet bolesna była ta wewnętrzna praca nad kształtem człowieczeństwa i obrazem ucznia, a zarazem apostoła Mistrza z Nazaretu.

Czytaj więcej: VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 6.05.2018

Posługa duchownych w Kościele

 

         Człowiek jakiegokolwiek czasu zawsze zadawał sobie pytania o sens życia, o istnienie Boga, o celowość cierpienia i wiele innych. Pytać to rzecz ludzka. A i rzeczą człowieka jest słuchać, a nawet – co pewnie o wiele trudniejsze – poszukiwać odpowiedzi. Zaniepokojonym, może nawet zatrwożonym niepewnością jutra (tego rozumianego, jako dnia następującego po dzisiejszym, jak i tego jutra rozumianego w perspektywie wieczności) Apostołom sam Chrystus rozwiewa wszelkie wątpliwości. „Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele… Ja jestem drogą, prawdą i życiem… Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie” (J 14,1-2.6).

Czytaj więcej: V NIEDZIELA WIELKANOCNA 29.04.2018

Duszpasterstwo powołań troską wszystkich

 

         „Pan jest moim pasterzem: niczego mi nie braknie” (Ps 23,1). Jeśli Bóg jest rzeczywiście moim Pasterzem, to ja w swoim życiu idę za Nim. Mało tego, pozwalam się Jemu prowadzić, bo przecież tylko On „orzeźwia moją duszę i wiedzie mnie po właściwych ścieżkach” (PS 23,3). Dzięki takiemu przewodnikowi mogę wędrować drogą prawdy i życia.

Czytaj więcej: IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 22.04.2018

Rozumieć głębiej przesłanie Chrystusa

 

         Nadzieje, które nie zostały spełnione… Niepokój, który zagościł w sercach apostołów i uczniów Chrystusa… Wydarzenia, których nie sposób zrozumieć… I tyle pytań, na które nie można było znaleźć logicznej odpowiedzi.

         Potrzebuje ciągle człowiek nauki. Zdobywa wiedzę. Dokształca się. Ciągłe kursy, nowe kierunki studiów. Chęć posiadania odpowiedniego wykształcenia. A później, kiedy przychodzi zderzyć się z realnym życie, z problemami egzystencjalnymi, wielokrotnie tak trudno skorzystać z posiadanej wiedzy, przyłożyć ją do konkretnej sytuacji. Można było być przez całe trzy lata w szkole Jezusa, a zarazem niewiele zrozumieć z Jego nauki o zmartwychwstaniu. Można było przysłuchiwać się Jezusowemu nauczaniu, być naocznym świadkiem wielu Jego cudów, a potem być wielce zdziwionym, że przyszła śmierć i to tak okrutna, która zniszczyła wszelkie nadzieje.

Czytaj więcej: III NIEDZIELA WIELKANOCNA 15.04.2018

Pokładać nadzieję w Bożym miłosierdziu

 

         „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo nas zrodził do żywej nadziei” (1P 1,3). Chrześcijańska, żywa nadzieja. Swe źródło i moce czerpie z Bożego miłosierdzia.

Czytaj więcej: Niedziela Miłosierdzia 8.04.2018