Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1105577

Uznajmy tajemnicę Boga

Pod Cezareą Filipową dokonał się szczególny egzamin – jakby zwieńczenie nauki w szkole Mistrza z Nazaretu. Ze strony Chrystusa pada pytanie do uczniów o poglądy ludzkie na Jego temat (por. Mt 16,13). Odpowiedzi uczniów zawierały wielkie spektrum opinii o Chrystusie. Część z nich oparta zapewne była nie na rozumowych przesłankach, ale nawet na zwyczajnej plotce. Jezus to jednych Jan Chrzciciel, dla innych Eliasz bądź Jeremiasz, kolejni widzieli w Nim jakiegoś proroka (por. Mt 16,14-15). Ta różnorodność opinii i sądów wskazuje na fakt, że nie było jeszcze urobionego jednego sądu o Jezusie. Nie widzi się w Nim osoby Mesjasza, który miał odnowić świetność narodu izraelskiego.

Czytaj więcej: XXI niedziela zwykła 23.08.2020

Wiara gotowa na wszystko

O Jezusie można powiedzieć, że był człowiekiem w drodze. Tym razem swoje kroki skierował w obce, nawet pogańskie strony. Okolice Tyru i Sydonu – dzisiejsza południowo-zachodnia część Libanu – oddalone są jeziora Galilejskiego o około 50 kilometrów (por. Mt 15,21). Zamieszkiwane były przede wszystkim przez pogan. Jednak i tutaj dotarła wieść o Chrystusie. Gdy informacja o Jego obecności się rozeszła, odnalazła Go matka dziewczynki opętanej przez ducha nieczystego (por. Mt 15,22). Niewiele wiemy o tej kobiecie. Jednak ewangelista przekazał bardzo istotne informacje. Po pierwsze była poganką, na to zresztą mogło wskazywać samo miejsce zamieszkania. Określona została przez Ewangelistę jako kobieta kananejska (por. Mt 15,22).

Czytaj więcej: XX niedziela zwykła 16.08.2020

Przyjść do Pana po falach

Tłumy nakarmione, więc można oddać się innym czynnościom. Jezus zostaje na górze, by się modlić (por. Mt 14,23). Modlitwa wdzięczności po dniu pełnym wysiłku, pracy. Modlitwa samotności – sam na sam z Bogiem. Dla piękna i skuteczności modlitwy taki przywilej czasu i miejsca dla spotkania z Bogiem trzeba sobie zagwarantować.

Czytaj więcej: XIX niedziela zwykła 9.08.2020

Przyjść do Pana po falach

Tłumy nakarmione, więc można oddać się innym czynnościom. Jezus zostaje na górze, by się modlić (por. Mt 14,23). Modlitwa wdzięczności po dniu pełnym wysiłku, pracy. Modlitwa samotności – sam na sam z Bogiem. Dla piękna i skuteczności modlitwy taki przywilej czasu i miejsca dla spotkania z Bogiem trzeba sobie zagwarantować.

Czytaj więcej: XVIII niedziela zwykła 9.08.2020

Odpust Porcjunkuli

 

U stóp Asyżu wznosi się bazylika Matki Bożej Anielskiej, wybudowana w XVI wieku. W samym centrum tej renesansowej świątyni znajduje się skromny kościółek benedyktyński z IX wieku, zwany Porcjunkulą. Pierwotny tytuł tego kościoła brzmiał - Najświętszej Maryi Panny z Doliny Jozafata. Według bowiem podania kapliczkę mieli ufundować pielgrzymi wracający z Ziemi Świętej. Mieli oni przywieźć grudkę ziemi z grobu Matki Bożej, który sytuowano w Dolinie Jozafata w Jerozolimie. Nazwę Matki Bożej Anielskiej prawdopodobnie nadał świątyni św. Franciszek z Asyżu.

Czytaj więcej: XVIII niedziela - MB Anielskiej 2.08.2020