Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
662300

Życie pełne konsekwencji

Żadne przemiany ustrojowe, polityczne nie sprawiły jeszcze tego, by stworzono takie społeczeństwo, w którym panowałaby równość chociażby w podstawowych dziedzinach życia. Mało tego, im więcej walczymy o prawa człowieka, tym większy następuje rozdźwięk. U jednych totalna bieda, gdy inni opływają w bogactwa.

Czytaj więcej: XXVI niedziela zwykła 29.09.2019

Wolność od mamony

To prawda, że bogaty człowiek może pozwolić sobie na wiele. Niekoniecznie musi pracować, wystarczy, że powierzy swój majątek innym, którzy będą jego bogactwo pomnażać (por. Łk 16,1). Cała przypowieść o obrotnym rządcy skonstruowana jest na idei zarządzania dzierżawą. Ma to swoje ciekawe przełożenie również na nasze życie. Cokolwiek posiadam: czy to jakieś dobra materialne, zdolności, bystry intelekt, cnoty, dobre cechy charakteru, to wszystko jest tylko dzierżawa, albowiem należy to do Boga, zaś ja mam być tylko dobrym zarządcą tych dóbr.

Czytaj więcej: XXV niedziela zwykła 22.09.2019

Miłosierdzie Ojca

Przypowieść o marnotrawnym synu, czy – mówiąc poprawniej – o miłosiernym ojcu jest jednym z najbardziej znanych fragmentów Pisma Świętego. I to nie tylko ze względu na częstotliwość sięgania po ten fragment Ewangelii, ale przede wszystkim z tej racji, że jest to historia życia każdego z nas. Można się pokusić o stwierdzenie, że to historia powtarzana wręcz notorycznie. Jest to zapis odejść i powrotów.

Czytaj więcej: XXIV niedziela zwykła 15.09.2019

Radykalizm naśladowania

Ileż zaskoczeń musiały przeżyć tłumy słuchające Jezusa. Niejedne przecież słowa mogły budzić nie tylko zdziwienie, co nawet przerażenie. Jak bowiem zrozumieć słowa o nienawiści wobec swojej najbliższej rodziny? Na domiar wszystkiego ta nienawiść jest warunkiem bycia uczniem Chrystusa (por. Łk 14,26). Jak to pogodzić z Jezusową nauką o miłości bliźniego. Na szczęście znajomość semickiego, wschodniego myślenia pozwala to wszystko dobrze poukładać. Albowiem „mieć w nienawiści” należy tłumaczyć jako mniejszą miłość, więc nie jest to nienawiść w sensie ścisłym. W takim razie miłość Boga samego musi wyprzedzać nawet najpiękniejsze odczucia w stosunku do drugiego człowieka.

Czytaj więcej: XXIII niedziela zwykła 8.09.2019

Bezinteresowność miłości

Jesteśmy w domu faryzeusza na posiłku, na który został zaproszony Chrystus. Ów faryzeusz nie charakteryzował się raczej jakąś wrogością wobec Jezusa, sam pewnie nawet narażał swoją opinię w gronie innych faryzeuszy. Mniemać jednak też można, że zaproszenie nie do końca było czyste. Może nie sam gospodarz, ale inni faryzeusze czekali, by pochwycić Jezusa na słowie.

Czytaj więcej: XXII niedziela zwykła 1.09.2019