Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1599480

Wieczność – ostateczne zaspokojenie

Nie dość, że faryzeusze i uczeni w Piśmie nastawali na Jezusa i Jego życie, to tym razem w sukurs przychodzą im jeszcze saduceusze. Stawiają problem zmartwychwstania. Sami je odrzucają, a Chrystusowi przytaczają opowieść o kobiecie, która miała siedmiu mężów. Czyją więc będzie żoną po ewentualnym zmartwychwstaniu. Historia nieprawdopodobna, choć zapewne możliwa, albowiem prawo lewiratu nakazywało, aby bezdzietną wdowę pojął brat zmarłego męża. I tak miałoby być według saduceuszów aż siedem razy (por. Łk 20,28-33). Nawiasem mówiąc, saduceusze uznawali za prawdę tylko to, co zapisane było w Pięcioksięgu. Pozostałe księgi traktowali marginalnie, bądź nawet odrzucali.

Czytaj więcej: XXXII Niedziela Zwykła 6.11.2022 r.

Miejsce doświadczania miłości Boga

 

         Od samego zarania dla dobrych kontaktów z Bogiem potrzebował człowiek szczególnych miejsc, które ten kontakt, by mu ułatwiały. Była to potrzeba miejsc przeznaczonych wyłącznie do modlitwy, składania ofiar. Stąd budowa świątyń, które niekiedy powstawały nawet z inspiracji samego Boga. Świątynia to sacrum, to przestrzeń, w której Bóg jakby „uważniej słuchał człowieka. „Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie” (1 Krl 8,30).

Czytaj więcej: XXXI Niedziela Zwykła 30.10.2022 r.

Kościół – wspólnota sług

Pozornie można mniemać, że perykopa ewangeliczna, nad którą się dzisiaj pochylamy, dotyczy stosunków społecznych, jakichś uwarunkowań socjalnych. Jednak w jej głębi można odkryć zasady funkcjonowania człowieka wobec człowieka i człowieka wobec Boga. Są to również reguły życia wspólnoty Kościoła.

Czytaj więcej: XXVII Niedziela Zwykła 2.10.2022 r.

Wdzięczność za miłość

Na drodze Jezusa do Jerozolimy (jest to już Jego ostatnia podróż) pojawia się grupa dziesięciu trędowatych. W swoim nieszczęściu zachowują się tak, jak nakazuje prawo izraelskie. Nie zbliżają się do zdrowych, lecz z bezpiecznej odległości wołają do Chrystusa, prosząc o łaskę uzdrowienia (por. Łk 17,11-13). A Jezus jakby nie był wzruszony ich losem, odsyła ich do kapłanów. Tak właśnie nakazywało prawo żydowskie (por. Łk 17,14). Cud uzdrowienia dokonał się w drodze do świątyni. Ma to dwojaki aspekt. Po pierwsze Jezus był wierny prawu państwowemu i religijnemu, odsyłając trędowatych do kapłanów. Po drugie ich wyruszenie w stronę świątyni zanim dokonało się uzdrowienie wymagało ze strony owych nieszczęśników niezwykłego zaufania, albowiem przed kapłanem należało stanąć zdrowym, by on potwierdził oczyszczenie z choroby trądu. Zaufania więc im nie zabrakło.

Czytaj więcej: XXVIII Niedziela Zwykła 9.10.2022 r.

Życie pełne konsekwencji

Żadne przemiany ustrojowe, polityczne nie sprawiły jeszcze tego, by stworzono takie społeczeństwo, w którym panowałaby równość chociażby w podstawowych dziedzinach życia. Mało tego, im więcej walczymy o prawa człowieka, tym większy następuje rozdźwięk. U jednych totalna bieda, gdy inni opływają w bogactwa.

Czytaj więcej: XXVI Niedziela Zwykła 25.09.2022 r.