Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1679823

Czuwać to być otwartym na Boga

Znów adwentowy czas. Czas oczekiwania i gotowości. Dzisiaj już na Chrystusa nie czekamy jak na kogoś, kto nas zaskoczy. Albowiem On jest zawsze z nami. Jednak Adwent ma zawsze coś z wymiaru rzeczywistego oczekiwania i czujności jako ćwiczenia się w gotowości na ten adwent ostateczny w Chrystusowej Paruzji.

Czytaj więcej: I Niedziela Adwentu - 28.11.2021

Jesteśmy królewskim rodem

Kiedy czas się dopełnia – a takim momentem jest koniec roku kościelnego – zwracamy się ku Temu, który jest Panem wszelkiego czasu, czyli do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Jest Królem, bo „powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” (Dn 7,14). Tak widział królewskość oczekiwanego Mesjasza starotestamentalny prorok Daniel. Można je interpretować w sensie militarnym, ale na pewno nie jest to prawidłowe działanie.

Czytaj więcej:  Niedziela Chrystusa Króla - 21.11.2021

Życie potrzebuje ufności i solidarności

Bieda, bezdomność, bezrobocie, choroba własna i bliskich, śmierć najbliższych czyż nie są to sytuacje, które mogą odbierać człowiekowi nadzieję, nawet chęć do życia. Jednak lista ta nie wyczerpuje wszystkich uwarunkowań, kiedy człowiek staje przed poważnymi życiowymi dylematami, także przed wątpliwościami w sferze wiary. Owszem, po ludzku są one jakoś usprawiedliwione. Jednak w Bożej perspektywie, a przez taką powinni na świat spoglądać uczniowie Jezusa, wygląda to zupełnie inaczej. Niekoniecznie bajecznie i kolorowo. Ostatecznie wiara w Bożą opatrzność, w Boże czuwanie nad losami człowieka inaczej ustawia nasze spojrzenie na świat i życie, choćby było ono naznaczone wielkimi niewiadomymi i sporym negatywnym bagażem doświadczeń.

Czytaj więcej: XXXII Niedziela zwykła - 7.11.2021

Bóg osądzi nasze życie

Prawdą niepodważalną jest, że przemija postać tego świata, a nasze życie jest ulotne i można je zmierzyć dostępnymi jednostkami czasu. Zmierz roku liturgicznego, trochę może nostalgiczny, bo w naszych warunkach klimatycznych wpisany w słotę jesieni. Kiedy dopełnia się jakikolwiek czas, ludzka myśl kieruje się ku eschatologii. Doczesność przekształcamy na wieczność. Nie można tego dokonać według żadnego z wzorów matematycznych. Tutaj stosuje się zasadę mądrości życiowej, że każdy czyn na swój skutek. Zaś jej przekład teologiczny brzmi następująco: jakość życia doczesnego (moralność, życie według wskazań Ewangelii i zasad życia chrześcijańskiego) będzie miała odzwierciedlenie w szczęściu wiecznym, bądź w jego przeciwieństwie, czyli potępieniu.

Czytaj więcej: XXXIII Niedziela zwykła - 14.11.2021

BIURO FIDES TOUR ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE

ZIEMIA ŚWIĘTA – DRUGI RAZ – DRUGIE SPOJRZENIE INNE MIEJSCA

DZIĘKCZYNNA PIELGRZYMKA Z OKAZJI JUBILEUSZU 300LECIA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA W ŚWIECIU

21.01.2022 – 28.01.2022

Pierwsze doświadczenie pielgrzymki do Ziemi Świętej zostawia w każdym niezatarte wrażenie. Przeżycie wydarzeń, które zmieniły losy świata, wizyta w miejscach, gdzie żył, pracował i nauczał Jezus, pozwala zrozumieć podstawy chrześcijaństwa.

M ożna jednak tę niezwykłą podróż kontynuować. Wejść głębiej w historię Bliskiego Wschodu, odwiedzić miejsca kolejnych ważnych wydarzeń Starego i Nowego Testamentu, zachwycić się pięknem przyrody. Drugie spojrzenie na Ziemię Świętą pozwala uporządkować wiedzę zdobytą w czasie pierwszej wyprawy oraz odwiedzić miejsca, które dużo rzadziej znajdują się w programach pobytów w Izraelu.

RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI

Czytaj więcej: Ziemia Święta