Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1717788

     Na strukturę Rodziny Radia Maryja składają się m.in. Biura, Koła Przyjaciół, Koła Młodzieżowe oraz Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci. Działają one przy parafiach za zgodą proboszcza. Obecne są zarówno w Polsce jak i zagranicą. Statut Rodziny Radia Maryja zatwierdzony został przez Konferencję Episkopatu Polski w maju 2006 r.

Członkowie Rodziny Radia Maryja angażują się w  życie parafii, organizują spotkania regionalne czy dni skupienia. Od 1993 r. uczestniczą też w dorocznej pielgrzymce  Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę . Pielgrzymka organizowana jest w drugą niedzielę lipca.

Działalność Koła to między innymi:

propagowanie słuchania Radia Maryja i trwanie na modlitwie razem z Radiem Maryja i w łączności z Ojcem Świętym,

wspieranie Radia Maryja i wszystkich jego inicjatyw,

rozprowadzanie materiałów informujących o Radiu Maryja,

czynny udział w życiu i działalności naszych Parafii,

organizowanie pielgrzymek do Sanktuariów Maryjnych.

     Zgodnie z założonym programem, czynnie uczestniczymy w życiu naszej parafii, bierzemy udział we wszystkich ważnych uroczystościach i służymy pomocą w ich organizacji. Modlimy się za Ojca Świętego oraz za biskupów i kapłanów naszej diecezji i zamawiamy w tych intencjach Msze święte. Propagujemy czytanie prasy katolickiej w rodzinach i prowadzimy jej kolportaż na terenie Świecia, dostarczając do domów osób chorych miesięczniki "Rodzina Radia Maryja", "Różaniec" oraz książki katolickie.

Spotykamy się w Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w pierwszą sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 8:30, a następnie w salce katechetycznej. Naszym opiekunem jest ks. Grzegorz Worobiec.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!