Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
418142

Eschatologiczny wymiar życia i przesłania Kościoła

 

         Wielki Post powoli znajduje swój finał. Przychodzi nam dzisiaj zadawać sobie bardzo trudne pytania. Są to pytania o śmierć, o życie wieczne, o doczesność. Czym więc jest życie, a czym śmierć?

         Ezechielowa wizja jakby wyjęta wprost z horroru: „Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów” (Ez 37,12). Jednak ten pełen grozy biblijny przekaz ma w sobie wiele nadziei i dobrych perspektyw, bo Bóg daje swojemu ludowi zupełnie nową perspektywę: „Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam” (Ez 37,14). Czym więc jest śmierć?

         W dzisiejszej perykopie ewangelicznej przychodzi nam wraz z Panem Jezusem wędrować do Betanii. A powód dzisiejszej drogi Chrystusa do Betanii jest zgoła inny, niż zaznanie odpoczynku w domu przyjaciół, odwiedzenie tych, którzy są bliscy Jezusowemu sercu. Śmierć. Śmierć Łazarza. Oto powód podążania Chrystusa do domu już teraz tylko Marii i Marty.

Czytaj więcej: V niedziela wielkiego postu 18.03.2018

Osobista i dojrzała wiara

 

         Wygląd zewnętrzny, aparycja, markowy, bądź zwyczajny ubiór, odpowiednie kosmetyki, takie, a nie inne ustawienie życiowe, znajomości, samochód, konto bankowe. Czy to jest pełna prawda o człowieku?

         Nasze ludzkie spojrzenia – tak często zawodne, mylne, wprowadzające w błąd; po prostu subiektywne.

         Gdyby nam przyszło wybierać króla dla Izraela, czy wybralibyśmy niepozornego Dawida?

         Gdyby nam przyszło wraz z Jezusem wychodzić ze świątyni, czy w niewidomym umielibyśmy dostrzec kogoś więcej niż kalekę?

Czytaj więcej: IV niedziela wielkiego postu 11.03.2018

Miłość Boża gwarancją nadziei

 

         Prawdziwa miłość przekracza wszelkie granice; granice ludzkich konwenansów, granice ludzkich uprzedzeń, granice podziałów narodowych, granice nienawiści, granice antypatii.     

         Prawdziwa miłość znajduje zawsze drogę do człowieka. Nie szuka wielkich okazji, a wykorzystuje wszelkie – nawet przypadkowe – spotkania, by mogła bardziej zaistnieć i stać się nicią łączącą ludzi ze sobą.

         Studnia Jakubowa dla Pana Jezusa stała się tym miejscem, gdzie Jego miłość do człowieka okazała się tą, która burzy wiele murów. Nieprzyjazna dla Żydów samarytańska kraina. Uczestnikiem dialogu staje się kobieta i to jeszcze z wrogiego narodu.

Czytaj więcej: III niedziela wielkiego postu 4.03.2018

Posłuszeństwo Bogu warunkiem Bożego błogosławieństwa

 

         Pan Bóg przychodząc do człowieka z konkretną misją nie pozostawia żadnych wątpliwości. Dla człowieka otwartego na Boże wezwanie wszystko naraz staje się bardzo jasne.

         Nie miał wątpliwości Abraham, kiedy usłyszał: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę” (Rdz 12,1).

Czytaj więcej: II niedziela wielkiego postu 25.02.2018

Życie człowieka czasem zbawienia

 

         Żaden czas nie jest czasem przypadkowym. W planach Bożych każde wydarzenie, okoliczność mają swój niepowtarzalny sens. Oto przed nami czas szczególny, okres Wielkiego Postu, kiedy to z zadumą spoglądamy na całe misterium zbawcze Chrystusa, a w jego perspektywie na nasze ludzkie życie, które ma być czasem zbawienia.

         Boża mądrość zawarta na kartach objawienia wiedzie nas dzisiaj do biblijnego raju i na pustynię judzką. Zwornikiem tego biblijnego przesłania są ludzie i działanie szatana. Ludzie to pierwsi rodzice, Adam i Ewa umieszczeni w ogrodzie Eden i Chrystus przeżywający czterdziestodniowy post u początku swej publicznej działalności. Pierwszy Adam (ten z raju) i Drugi, Nowy Adam – Chrystus.

Czytaj więcej: I niedziela wielkiego postu 18.02.2018