Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
341859

Dzieci, przyglądając się rolnikowi dokonującemu zasiewów jeszcze według starych metod (zasiew ręczny), niejednokrotnie go naśladowały. On siał ziarno, one zaś markowały tę czynność rozsiewając wokół siebie drobne kamienie czy piasek. Jakże różny ów zasiew. Rolnik sieje życie, albowiem ziarno jest żyjącym zarodkiem, z którego z wielką energią wyrośnie zielony pęd. Zaś piasek czy kamienie nie dają życia; one w pewnym sensie symbolizują martwotę.

Czytaj więcej: XVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 23.07.2017 r.

Wydawać by się mogło, że mówić w sposób obrazowy, nawiązując do realiów życia, byłoby jak najbardziej komfortowo dla obu stron, a przede wszystkim dla słuchacza. Stąd może dziwić pytanie uczniów skierowane do Jezusa, może nawet jako jakiś delikatny zarzut: „Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?” (Mt 13,10). Przypowieści na pewno nie były formą mowy bezpośredniej, nie był to również prosty styl przemawiania. Apostołowie urastają tu do rangi obrońców niewiele pojmującego tłumu. Chrystus ma jednak swoje powody takiego stylu „kaznodziejstwa”. Izrael bowiem był narodem uprzywilejowanym. To spośród nich wyszedł Mesjasz. Słyszeli Jego słowa, widzieli Jego czyny, a byli jako ci, którzy „patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją” (Mt 13,13). Dlatego, że tak forma dotarcia do ludzi zawiodła, stosuje Jezus nauczanie poprzez przypowieści.

Czytaj więcej: XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 16.07.2017 r.

Pokój i miecz. Dwie przeciwności. W ustach Chrystusa brzmią jak zgrzyt. Ewangelia miłości, a teraz słowa o poróżnieniu i nieprzyjaźni, nawet wśród najbliższych (por. Mt 10,34-36). Jednak są to tylko pozory jakiejś dysharmonii. Jezus – ogłoszony jako książę pokoju – przychodzi już jako sędzia. Stąd owo porównanie do ostrego miecza, który tnie i rozdziela (por. Mt 10,34).

Czytaj więcej: XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 02.07.2017 r.

Choć Jezus zapewnia o Bożej opiece i nagrodzie, która czeka na wytrwałych uczniów, dzisiejsza Ewangelia może niepokoić. Opowieści o przesłuchaniach i prześladowaniach jakoś nie pasują do klimatu długo wyczekiwanych wakacji. Z chęcią posłuchalibyśmy czegoś przyjemniejszego. Czyż od spraw poważnych nie należy się nam jakiś odpoczynek?

Czytaj więcej: XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 25.06.2017 r.