Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
260335

Nawet za bardzo nie obejrzeliśmy, a kolejny rok kościelny dopełnił swojego czasu i przyszło nam jesienną wkroczyć w przestrzeń adwentowego wyciszenia. To potrzebny czas, aby podnieść głowy i nabrać sił, bo zbawienie wciąż się zbliża, a może trzeba dokładniej to sprecyzować, że ono już dzisiaj się dokonuje (por. Łk 21,28).

Czytaj więcej: I NIEDZIELA ADWENTU - 27.11.2016 r.

W scenie ukrzyżowania, pełnej drwin ze strony żołnierzy i jednego z ukrzyżowanych wraz z Jezusem łotrów, odkrywamy Jezusa jako króla. Nie tylko dlatego, że taki był napis na tabliczce umieszczonej na krzyżu, nie tylko dlatego, że w dialogu z Piłatem sam Chrystus objawił się jako Król, ale przede wszystkim z tego powodu, że w Ukrzyżowanym widzimy zapowiadanego Sługę Bożego, który umiera za ludzkie grzechy jako niewinny król. Tu już nawet jeden z ukrzyżowanych złoczyńców umiał odkryć w Jezusie króla: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23,42).

Czytaj więcej: NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - 20.11.2016 r.

Za czasów zastępcy Jezusa Chrystusa Pana Naszego, świętego rzymskokatolickiego Kościoła, 257 następcy świętego Piotra księcia Apostołów, Najwyższego Kapłana, Papieża Leona XIII konsekrowanego 20 lutego 1878r, w 15 roku jego pontyfikatu, za Leona Redmera, z Bożego zamiłowania i łaski stolicy Apostolskiej, Biskupa Chełmińskiego urodzonego 13 września 1828, konsekrowanego i obejmującego rządy 9 stycznia 1887, za Wojciecha Antoniego Blocka proboszcza miejsca od 19 sierpnia 1884 i dziekana świeckiego, urodzonego 18 października 1835 w Strzepczu pod Wejherowem oraz Franciszka Laffonta wikariusza świeckiego.

Czytaj więcej: Tłumaczenie dokumentu znalezionego w iglicy wieży

Nauczanie Chrystusa często oparte jest na paradoksach. Chociażby fakt gromadzenia się wokół Niego wielkich rzesz uczniów, a zarazem zapowiedź ich prześladowań. Swoista zachęta i reklama. Nie o propagandę tutaj, oczywiście, chodzi, lecz o realizm odniesienia świata do Jezusa i Jego uczniów. Gdy św. Łukasz redagował swoją Ewangelię trwały już, a nawet nasilały się prześladowania chrześcijan. Prawdą więc były Chrystusowe zapowiedzi wydawania Jego uczniów  żydowskim przywódcom religijnym do więzień, a także przedstawicielom władzy świeckiej (por. Łk 21,12). To może przerażać, a nawet odciągać od chrześcijaństwa.

Czytaj więcej: XXXIII niedziela zwykła - 13.11.2016 r. VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym