Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
286400

Nowy Prorok, więc nowa nauka. Niejednokrotnie Chrystus nazywał swoje nauczanie „nowym przykazaniem”, jednak wcale nie oznaczało to – choćby wielu się tego spodziewało – całkowitego odcięcia się od prawa Starego Testamentu. Prawo to, niegdyś uroczyście przekazane przez Mojżesza, stanowiło najwyższą świętość w Izraelu. Rewolucjonista (największy w historii ludzkości), jakim okazał się Jezus, mógł być przez niektórych  postrzegany jako przeciwnik prawa żydowskiego, na co wskazywały wielokrotne spory z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie. Stało się jednak zupełnie inaczej. Jego misją nie było zniesienie Prawa, ale jego wypełnienie (por. Mt 5,17).

Czytaj więcej: VI NIEDZIELA ZWYKŁA - 12.02.2017 r.

Jezus zawsze starał się być bliskim człowiekowi. Tak bliskim, że nawet najgłębsze prawdy o królestwie Bożym starał się tłumaczyć prostymi znakami. Ideał prawego człowieka ukazał między innymi przez symbolikę soli i światła.

         Sól. Nadaje smak pokarmom, czyni je przyjemniejszymi dla podniebienia; chroni je przed zepsuciem. Taką rolę w świecie spełniają słuchacze Bożego słowa.  To oni decydują o wysokiej jakości świata; nawet chronią go przed zagładą. Nadają wyższy sens wszelkim ludzkim wartościom. Przeciwnie jednak będzie z nimi, gdy zapomną o nauce Chrystusa. Staną się jak zwietrzała sól, która nie nada już smaku potrawom, i tylko do wyrzucenia i zdeptania się nadaje (por. Mt 5,13). Taki jest też los człowieka, który sprzeniewierzy się posłannictwu, jakie zlecił mu Bóg.

Czytaj więcej: V NIEDZIELA ZWYKŁA - 05.02.2017 r.

Wzór doskonałości przepiękny zostawił Chrystus w nauczaniu o błogosławieństwach. Ów ideał nie został ogłoszony tylko dla jakiejś części społeczeństwa (Mt 5,1-2). To propozycja dla wszystkich. Propozycja szczęścia. Czym jest więc szczęście? Najprościej mówiąc, to odrzucenie tego, co przemijające i złudne. Trudno w krótkiej zadumie omówić dokładnie wszystkie osiem błogosławieństw. Spróbujmy uczynić to choćby hasłowo.

Czytaj więcej: IV NIEDZIELA ZWYKŁA - 29.01.2017 r.

I pałeczka została przekazana. Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność wtedy, gdy dowiaduje się o uwięzieniu Jana Chrzciciela (por. Mt 4,13.17). Słowo Boże nie może przestać rozbrzmiewać. Wciąż muszą być słyszalne (także w dzisiejszych czasach) słowa: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4,17). Nie skończyła się więc misja Jana Chrzciciela. Nie mogła się bowiem skończyć, bo on był jedynie poprzednikiem Jezusa, zaś jego działalność – przygotowaniem „dróg” dla nadchodzącego Mesjasza.

Czytaj więcej: III NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.01.2017 r.