Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1807604

Świecie , prastare polskie miasto usytuowane po lewej stronie Wisły , leżące w uroczej dolinie w dawnych Prusach Królewskich. Kościół znajdował się tu od niepamiętnych czasów. Po pożarze w 1623r., wybudowano nową (drewnianą) świątynię wraz z zabudowaniami klasztornymi, po czym w roku 1624 sprowadzono do ŚwieciaBernardynówz Bydgoszczy.  Główmy założycielem klasztoru świeckiego i fundatorem był burmistrz Jerzy Kapel. W roku 1692, Ojcowie Bernardyni przystąpili do budowy obecnego, murowanego kompleksu Klasztornego. Budowa nowej świątyni trwała 28 lat, wraz z nią powstały nowe budynki klasztorne. 03 października 1721 roku biskup kujawski Antoni Szembek poświęcił nowy kościół, który poświęcono i umieszczono w nim łaskami słynący obraz Matki Boskiej - nazwanej Świecką.  W 1741r. dobudowano krużganki otaczające dziedziniec przed kościołem oraz wieżę bramną i w ten sposób pobernardyński kompleks nabrał dzisiejszego wyglądu.  W świątyni całe prezbiterium zajmuje rokokowy ołtarz główny z 1767. Wykonane w 1800 roku przez brata Paschalisa klasycystyczne ołtarze boczne są poświęcone zakonodawcom, św. Franciszkowi z Asyżu i św. Antoniemu z Padwy. Ambona pochodzi z przełomu XVII/XVIII wieku.  W krużganku, we wnękach znajdują się obrazy ze scenami z życia Pana Jezusa. Od I do XIII, rokokowe namalowane w 1792 roku przez brata Linka - bernardyna. Od XV do XVIII malowane na przełomie XIX/XX wieku w miejsce pierwotnych silnie zniszczonych. Klasztor został zniesiony przez rząd pruski kasatą z 1816 roku, w roku 1845 zabudowania klasztorne obrócono na zakład dla obłąkanych - jak wtedy mówiono. Jedynie kościół pobernardyński pozostał, jako świadek dawnej, świetnej przeszłości.

 

historia